Edukacja

Kiedy praca dyplomowa jest plagiatem

W dzisiejszych czasach problem plagiatu jest coraz powszechniejszy. Powszechny dostęp do internetu umożliwia dostęp do wielu treści, które często niełatwo potem sprawdzić. Jeśli jedynie inspirujemy się czyjąś pracą i dodajemy do tego źródło, to nie ma problemu. Istnieją jednak przypadki graniczne, w których nie do końca wiadomo, czy nasza praca to plagiat.

Definicja plagiatu

W polskich przepisach prawnych nie istnieje skonkretyzowana definicja plagiatu. Z pomocą analizy językowo-znaczeniowej słowa plagiat możemy jednak ustalić, że jest to przywłaszczenie autorstwa cudzego wytworu lub jego części. W sensie prawnym jest to naruszenie praw autorskich, a to naruszenie jest już definiowane i karalne w polskim prawie.

Jak sprawdzić, czy praca jest plagiatem?

Wraz z rozwojem technologii powstał szereg programów antyplagiatowych. Są one zazwyczaj płatne. Ich słabością jest to, że operują na ustalonej bazie danych tj. nie przeczesuje całego internetu w poszukiwaniu skradzionego tekstu. Antyplagiaty w szkołach wyższych zazwyczaj opierają się na Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych oraz na bazie artykułów naukowych. Warto też dodać, że recenzent pracy też może zgłosić podejrzenie plagiatu, niezależnie od wyniku programu antyplagiatowego. Jest to na dobrą sprawę najlepszy sposób na wykrycie plagiatu, gdyż recenzent jest zazwyczaj specjalistą w dziedzinie, więc lepiej orientuje się w aktualnych pracach, też tych zagranicznych.

Jak uniknąć plagiatu?

Najprościej jest po prostu napisać samemu pracę lub artykuł i pamiętać o dawaniu przypisów i źródeł w każdym miejscu, w którym myśl była zaczerpnięta od kogoś innego. Jeśli jednak potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy, to warto znaleźć specjalistyczną redakcję, która zajmuje się opracowywaniem bibliografii, prezentacji itp. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę “ogłoszenia pisanie prac”. Pamiętaj jednak, aby sprawdzić regulamin takiej redakcji oraz, żeby podpisać umowę. Da ci to gwarancję, że materiały będą oryginalne.

Dodaj komentarz