Inne

Co to jest daktyloskopia?

Daktyloskopia to jedna z dziedzin kryminalistyki. To technika śledcza, która wykorzystuje specjalne elementy w celu badania linii papilarnych dłoni. Chodzi o to, by ściągnąć i rozpoznać na przykład odciski palców przestępcy, który dopuścił się czynu zabronionego.

Co ciekawe, pierwsi specjaliści od daktyloskopii rozpoczęli swoją pracę jeszcze w latach 30 tych XX wieku. Tożsamość sprawcy przestępstwa można było jednak rozpoznawać dopiero po II wojnie światowej.

Dzisiaj pobieranie odcisków palców jest wykonywanie powszechnie. W sprawach sądowych powołuje się w tym celu specjalnych biegłych – w każdym mieście w Polsce dostępna jest lista biegłych sądowych. Białystok, Warszawa czy Kraków właśnie takową dysponują. Na takiej liście znajdują się dane profesjonalistów, którzy realizują kadencję jako biegli sądowi. Jeśli zostają powołani do sprawy, ich zadaniem jest wydanie obiektywnej opinii, zgodnej z przeprowadzonymi rzetelnie badaniami.

Pobranie odcisków palców i ich porównanie daje nierzadko jednoznaczną odpowiedź w sprawie. To jeden z głównych tropów, jaki umożliwia zidentyfikowanie przestępcy. Odciski palców są przecież niepodważalnym dowodem, bo każdy z nas posiada indywidualne linie papilarne. Nie da się ich podrobić, nie mogą one występować w takiej samej postaci u dwóch osób. Jeśli odciski palców należą do danej osoby, to pewne jest, że to właśnie ona stała się sprawcą czynu zabronionego.

Ciekawostką jest fakt, że identyfikacja na podstawie odbitki linii papilarnych miała miejsce już w starożytności. Wtedy odbijano palce na glinianych podstawkach, by potwierdzić wiarygodność zawieranych transakcji. W XIV wieku w Persji odbijano palec na ważnych dokumentach i wtedy taka pieczęć zastępowała podpis.

Dzisiaj do pobierania odcisków palców służy kartka daktyloskopijna oraz czarny tusz. Ślady linii papilarnych są nierzadko niepodważalnym dowodem w sprawach sądowych. Sąd może przychylić się do opinii biegłego, który porównywał odciski, ale nie jest to jego obowiązek. Równie dobrze taki dowód może odrzucić. Najczęściej jednak pomoc eksperta z dziedziny daktyloskopii okazuje się niezbędna, bo sędzia wymierza sprawiedliwość na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa. Możliwość dostarczenia specjalistycznych opinii może więc rzucić na sprawę zupełnie inne światło.

Dodaj komentarz